top of page

Om oss

Rødbysætra Aktivitetssenter er resultatet av en drøm om å jobbe med- og for barn og unge i friluft. Gjennom flere års erfaring med miljøterapi blant barn og unge, har vi bygget opp et bærekraftig og forebyggende skole- og gruppeaktivitetstilbud. Vi har bred erfaring fra skoleverket med ordinær undervisning, spesialundervisning og alternative læringstiltak. Vi tilbyr alternative læringstiltak, avlastning i bolig og sommercamper. Rødbysætra Aktivitetssenter tilbyr innholdsrike, meningsfulle og spennende aktiviteter for barn og unge. Vi tilstreber å være en ressurs for lokalmiljøet og et sted der mennesker kommer for å søke fellesskap og aktivitet. Vi vil at Rødbysætra skal være et åpent sted for allmennheten, bli et mål for turgåere og at skoleklasser, barnehager og andre instanser bruker oss som turmål. Hos oss ønsker vi at alle skal oppleve mestring og glede, delta i sosiale fellesskap og bygge selvtillit. 

Rødbysætra ligger i naturskjønne omgivelser, midt mellom to fiskevann, på Klokkarstua i Asker. Gjennom vårt arbeid når vi mange barn- og unge. Gjennom de siste års utvikling har vi utvidet virksomheten til å omfatte en heldøgnsbemannet bolig på Tofte. På "havutsikten" tilbyr vi heldøgns avlastning i bolig.

19535431_317801662011904_877335037580673
IMG_4990.jpg

Vår drøm

Vi ønsker å kunne drive et forebyggende, aktivt og verdiskapende friluftstssenter, der barn, unge og voksne kommer for å få opplevelser, oppleve naturen, mestre aktiviteter og utfordringer. Vi ønsker å være en viktig aktør i våre tjenestemottakeres liv og bidra til å ruste dem for utfordringene de møter.

Hvem er vi?

På Rødbysætra og Havutsikten jobber det en sammensatt og kompetent gruppe med dyktige mennesker. Vi har lang erfaring og bred kompetanse fra flere fagfelt.


Vi er lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fagarbeidere, idrettslærere, klatreinstruktører med en viktig fellesnevner: God relasjonskompetanse og et stort engasjement for barn og unge. På Rødbysætra ser vi etter personlig egnethet og mennesker med engasjement for andre. Vi jobber hver dag for å bygge opp mennesker ved å satse på allerede eksisterende mestringsområder gjennom trygge relasjoner og aktiviteter i friluft. 

Vår grunntanke

Alle mennesker har behov for å mestre utfordringer. Gjennom mestring bygges selvtillit, og med en solid dose mening: motivasjon. Det ønsker vi å hjelpe til med gjennom våre aktiviteter og tilbud på Rødbysætra. Vi vil stimulere våre brukere til å lære seg gode sosiale relasjoner, mestre utfordringer i dagliglivet og stå bedre rustet for livet som møter dem.

Besøksadresse:
Rødbyveien 12

3490 Klokkarstua

Postadresse:

Postboks 98
3481 Tofte

Tlf Daglig Leder (Øyvind Røed Jensen): 48159442

E-post: post@rodbysetra.no

Hvor i all verden?

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss gjerne på skjemaet under eller direkte på e-post

Supert! Meldingen er mottatt.

bottom of page