Om oss

Rødbysætra Aktivitetssenter er resultatet av en felles drøm om å jobbe med- og for barn og unge i friluft. Gjennom flere års erfaring med miljøarbeid blant barn og unge med adferdsutfordringer, har vi blant annet fått være med å bygge opp flere bærekraftige og forebyggende gruppeavlastnings- og aktivitetstilbud i flere kommuner. Vi har også bred erfaring fra skoleverket med ordinær undervisning, spesialundervisning og alternative læringstiltak. Rødbysætra Aktivitetssenter tilbyr innholdsrike, meningsfulle og spennende aktiviteter for barn og unge. Vi tilstreber å være en ressurs for lokalmiljøet og et sted der mennesker kommer for å søke fellesskap og aktivitet. Vi vil at Rødbysætra skal være et åpent sted for allmennheten, bli et mål for turgåere og at skoleklasser, barnehager og andre instanser bruker oss som turmål. Hos oss ønsker vi at alle skal oppleve mestring og glede, delta i sosiale fellesskap og bygge selvtillit. 

Rødbysætra ligger i naturskjønne omgivelser, midt mellom to fiskevann, på Klokkarstua i Hurum.

Vår drøm

Vi ønsker å kunne drive et forebyggende, aktivt og verdiskapende friluftstssenter, der barn, unge og voksne kommer for å få opplevelser, oppleve naturen, mestre aktiviteter og utfordringer. 

Hvem er vi?

På Rødbysætra jobber det mange dyktige mennesker. Vi har lang erfaring og bred kompetanse fra flere fagfelt.


Vi er lærere, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, fagarbeidere, idrettslærere, klatre- og livredningsinstruktører med en viktig fellesnevner: God relasjonskompetanse og et stort engasjement for barn og unge. På Rødbysætra ser vi etter personlig egnethet og mennesker med engasjement for andre. Vi jobber hver dag for å gjøre innholdet i tjenestene våre til det beste for tjenestemottakerne.

Vår grunntanke

Alle mennesker har behov for å mestre utfordringer. Gjennom mestring bygges selvtillit, og med en solid dose mening: motivasjon. Det ønsker vi å hjelpe til med gjennom våre aktiviteter og tilbud på Rødbysætra. Vi vil stimulere våre brukere til å lære seg gode sosiale relasjoner, mestre utfordringer i dagliglivet og stå bedre rustet for livet som møter dem.

Besøksadresse:
Sundbyveien 12

3490 Klokkarstua

Postadresse:

Postboks 98
3481 Tofte

Tlf Daglig Leder: 48159442

E-post: post@rodbysetra.no

Hvor i all ve(r)den?

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss gjerne på skjemaet under eller direkte på e-post