top of page
IMG_2505.jpeg

Havutsikten avlastningsbolig

Rødbysætra Aktivitetssenter tilbyr døgnbasert avlastning i bolig. Vår avlastningsbolig "Havutsikten" ligger idyllisk til med vakker utsikt mot sjøen. Boligen er plassert lengst sør i Asker Kommune, er nyrenovert med god standard inn- og utvendig. Boligen består av to separate leiligheter, en koselig hage og garasje. Havutsikten ligger i et etablert boligstrøk, sentrumsnært med rolige omgivelser.

I boligen kan vi tilby avlastning på døgnbasis etter behov, botrening, bolig med bemanning og ekstra støtte i vanskelige perioder for barn- og unge. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, heter det at 

"De som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan etter § 4-4 kreve at kommunen fatter vedtak om tiltak. Avlastningstjenester skal gi omsorgsytere nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter". 

Våre tjenester har som mål å avlaste omsorgshavere, men samtidig sørge for å gi tjenestemottakeren et kvalitetstilbud med spennende aktiviteter. Det skal være trygt og forutsigbart å komme til oss, og vi vil jobbe for at alle opplever mestring og glede gjennom våre tilbud. Avlastningstilbudet på Havutsikten er nært knyttet til Rødbysætra og vi bruker sætra mye til aktiviteter og utflukter.

IMG_1404.jpeg
IMG_1329.jpeg

Ansattgruppen på Havutsikten har sin spisskompetanse rettet mot autismespekteret, og er av den grunn svært opptatt av å jobbe likt. I tillegg brukes det mye tid på å kartlegge og utarbeide gode tiltaksplaner for den enkelte tjenestemottaker. Dette arbeidet sikrer god og individuell tilrettelegging, og gir grunnlag for videreføring av arbeidet til andre instanser utenfor boligen. 

Tjenestemottakers grunnleggende behov er det første vi kartlegger. Her vil ernæring, aktivitet/hvile og behov for søvn stå i fokus. Dette for å legge et godt grunnlag for videre læring og mestring. Vi fokuserer i tillegg mye på allerede eksisterende mestringsområder, og bygger videre på områder som allerede fungerer. Denne innfallsvinkelen ufarliggjør ofte endringsarbeidet i tillegg til å innby til samarbeid istedenfor motstand. Vi er opptatt av at tjenestemottaker skal bli selvstendig og lære seg strategier for å kunne håndtere egne utfordringer. Målet er å oppleve stor mestring i hverdagen - med alle de positive ringvirkningene dette medfører. Vi har lang erfaring med avtalestyring, atferdsanalyse og målarbeid, og kan vise til gode resultater.

 

Individuell tilpasning er det Rødbysætra som helhet er gode på, og som er grunnelementet i våre tjenester. Alle tilbudene vi har i bedriften er basert på individuell tilpasning – vi tilrettelegger og tilpasser i takt med behovene hos hvert enkelt individ. Hos oss er det ingen som stigmatiseres. På Rødbysætra er det stort rom for å blomstre gjennom det å være original og unik. Skal vi få til god individuell tilpasning, er vi avhengig av å være godt kjent- og samarbeide med våre tjenestemottakere. Det praktiseres derfor høy grad av brukermedvirkning, der det å være eksperter på eget liv, opplevelser, behov og følelser har stor verdi.

Vi kan tilby tett oppfølging på tvers av ulike tilbud – både innenfor Rødbysætra som bedrift, men også utenfor. Tett oppfølging og med en tydelig «rød tråd» i alt arbeidet rundt tjenestemottakerne våre, er ofte grunnleggende for at de skal lykkes med varig atferdsendring og motivasjon for veien videre. Vi satser derfor stort på samarbeid og informasjonsflyt med tjenestemottakere selv, foresatte, spesialisthelsetjenesten og oppdragsgivere. For oss er det viktig å skape trygghet for alle involverte, gjennom struktur og forutsigbarhet i hverdagen.

 

Gjennom vårt arbeid, parallelt i samarbeid med relevante instanser, avdekker vi ofte større utfordringer og behov. Slike oppdagelser er viktig for veien videre ifm. Tiltak, oppfølging, utredning og forståelse av tjenestemottakers utfordringer. Vi er opptatt av å ha et godt og tett samarbeid med foresatte og kan tilby veiledning og oppfølging. Respekt for tjenestemottakere og deres familier er viktig for oss. Vi er godt oppdatert på personvernsreglementet og har gode rutiner for å følge opp dette arbeidet – både i praksis og gjennom dokumentasjon.

 

Vi er opptatt av tverrfaglighet i tilbudet og har ansatte fra flere ulike fagfelt. Vi er lærere, spesialpedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger, fagarbeidere, musikkterapeuter og idrettslærere. Alle med en viktig fellesnevner: God relasjonskompetanse og et stort engasjement for barn og unge. På Rødbysætra ser vi etter personlig egnethet og mennesker med engasjement for andre. Ansattgruppen er opptatt av faglig utvikling og av å tilegne seg ny og forskningsbasert kunnskap.

Ta kontakt med enhetsleder, Miriam Angelika Leine-Simon for mer informasjon.

Tlf: 90070340
E-post: Miriam@rodbysetra.no

IMG_0216.jpeg
bottom of page