IMG_2505.jpeg

Havutsikten avlastningsbolig

Rødbysætra Aktivitetssenter tilbyr døgnbasert avlastning i bolig. Vår avlastningsbolig "Havutsikten" ligger idyllisk til med en vakker utsikt mot sjøen. Boligen er plassert lengst sør i Asker Kommune, er nyrenovert med god standard inn- og utvendig. Boligen består av to separate enheter med hver sine bad og kjøkken. Boligen har fem soverom, en koselig hage og garasje. Havutsikten ligger i et etablert boligstrøk, rolige omgivelser, med magiske soloppganger.

I boligen kan vi tilby avlastning på døgnbasis etter behov, botrening og ekstra støtte i vanskelige perioder for barn- og unge. Personalet har tverrfaglig kompetanse, bred erfaring og går medleverturnus for beboernes beste.

IMG_1329.jpeg
IMG_1404.jpeg

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, heter det at 
"De som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan etter § 4-4 kreve at kommunen fatter vedtak om tiltak. Avlastningstjenester skal gi omsorgsytere nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter". 

 

Våre tjenester som mål å avlaste omsorgshaver, men samtidig sørge for å gi tjenestemottakeren et kvalitetstilbud med spennnende aktiviteter. Det skal være trygt og forutsigbart å komme til oss, og vi vil jobbe for at alle opplever mestring og glede gjennom våre tilbud. Avlastningstilbudet på Havutsikten er nært knyttet til Rødbysætra og vi bruker sætra mye til aktiviteter og utflukter. Våre verdier og grunnleggende holdninger ovenfor mennesker gjennomsyrer arbeidet på Havutsikten.

Ta kontakt med daglig leder, Øyvind Røed Jensen for mer informasjon.

Tlf: 48159442
E-post: Oyvind@rodbysetra.no

IMG_0216.jpeg