top of page

Våre tjenester

Alle våre tjenestetilbud har sin bakgrunn i erfaringer vi har gjort gjennom flere års arbeid innen det offentlige og tilbud til barn- og unge. Vårt fokus på grupper i friluft bygger på at barns innlæring av sosiale koder må skje i samspill med andre barn. Det sosiale samspillet barn og unge har seg imellom er noe vi ønsker å løfte frem. Derfor anser vi det som en nøkkelfaktor at barns fritidstilbud foregår i samspill med andre, fremfor med én voksenperson, slik mange individuelle tjenester er i dag.

bottom of page