top of page

Aktivitesgrupper

For mange barn og unge kan det være utfordrende å være med på store organiserte fritidsaktiviteter. Mange å forholde seg til, høyt tempo og krav til ferdigheter kan vanskeliggjøre deres deltagelse på disse aktivitetene. Med sosiale- eller atferdsrettede utfordringer kan dette føre til at man lett blir alene og ikke får tilfredsstillende sosial kontakt med andre. 

Støttekontaktordningen følger av loven § 4-2 bokstav c, og gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

For mer informasjon,ta kontakt med daglig leder, Øyvind Røed Jensen

Tlf: 48 15 94 42

E-post: Oyvind@rodbysetra.no

Vårt fokus på grupper i friluft bygger på at barn lærer sosiale koder i interaksjon med andre barn. Det sosiale samspillet barn og unge har seg imellom er noe vi ønsker å løfte frem. Derfor tilbyr vi aktivitetsgrupper som et alternativ til barn som får innvilget støttekontakt gjennom kommunens sosiale tjenester. På aktivitetsgruppene har vi stor tetthet av aktivitetsledere (minst én per fire barn) med stor relasjonskompetanse og er til en hver tid tett på, slik at vi har mulighet til å veilede og støtte barna i deres interaksjon med andre.

 

Tilbudet vil inneholde blant annet:

-     Henting og levering i hjemmet.

-     Utendørs matlaging med naturens råvarer på bål,                         stormkjøkken, kokegrop, sjusteinsovn m.m.

-     Varierte og spennende uteaktiviteter som svømming,                       turer, ski, skøyter førstehjelp, kassestabling, bueskyting,                   kano/kajakkpadling, fiske, klatring, paintball, hinderløyper,           m.m.

-     Trening i praktiske ferdigheter i naturen.

-     Trening i motoriske og koordinative ferdigheter.

-     Trening i sosiale ferdigheter som samarbeid, holdninger,                 sosialt samspill og selvstendighet.

bottom of page