Friluftsavlastning

Vårt avlastningstilbud er et alternativ til avlastning i omsorgsbolig eller private hjem.

 

På Rødbysætra jobber vi etter en grunntanke om at selvtillit bygges gjennom mestring.

Gjennom engasjerende aktiviteter trener vi på sosiale ferdigheter som samarbeid, holdninger, sosialt samspill og selvstendighet. Vi driver all vår virksomhet med en miljøterapeutisk tilnærming i grupper for en  brukergruppe som vanligvis mottar individuelle tjenester som støttekontakt, assistent eller avlaster. Sosiale koder læres gjennom relasjoner. Mange av disse tjenestemottakerne får i liten grad stimulert disse behovene ved individuelle tjenester. 

Erfaringsmessig har det vist seg å være fruktbart og forebyggende å samle barn og unge i avlastningsgrupper. Ved å være i en gruppe blir de i stor grad sosialisert med likesinnede og føler seg ikke annerledes, da de er sammen med barn med mangfoldige utfordringer. Toleranse for andres utfordringer og følelsen av fellesskap står sentralt i våre tjenester. Vi har erfart at i gruppe senker de skuldrene og trenger ikke prestere eller å vise seg for å få aksept. 

Kort sagt, de kan være seg selv.

I tillegg til at deltakerne får trent på ferdigheter de vanligvis ikke blir særlig eksponert for, får de i høy grad sosial trening. Vi henter og levering alle tjenestemottakere i hjemmet. Vi har stor tro på "autoterapi" og opplever svært stor nytte av bilturer. I tillegg avlaster dette omsorgshaver i stor grad.
 

Tilbudet vil inneholde blant annet:

-      Henting og levering i hjemmet.

-      Overnatting i hytte, lavvo, telt, gapahuk, under åpen himmel.

-      Utendørs matlaging med naturens råvarer på bål, stormkjøkken, kokegrop, sjusteinsovn m.m.

-      Varierte og spennende uteaktiviteter som svømming, turer, ski, førstehjelp, kassestabling, bueskyting, kano/kajakkpadling, fiske, klatring, paintball, hinderløyper, m.m.

-      Trening i praktiske ferdigheter i naturen.

-      Trening i motoriske og koordinative ferdigheter.

-      Trening i sosiale ferdigheter som samarbeid, holdninger, sosialt samspill og selvstendighet.

Vi tilbyr også døgnavlastning i bolig.

Ta kontakt med fagkoordinator, Hilde Budde for mer informasjon.

Tlf: 417 62 268‬

E-post: Hilde.budde@rodbysetra.no

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, heter det at 
"De som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan etter § 4-4 kreve at kommunen fatter vedtak om tiltak. Avlastningstjenester skal gi omsorgsytere nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter". 

 

På Rødbysætra har vi som mål å avlaste omsorgshaver, men samtidig sørge for å gi tjenestemottakeren et kvalitetstilbud med spennnende aktiviteter. Det skal være trygt og forutsigbart å komme til oss, og vi vil jobbe for at alle opplever mestring og glede gjennom våre tilbud. 

Vi legger stor vekt på friluftsliv og uteaktivitet, da vi har erfart at dette har en helsemessig og sosial gevinst for brukerne. I sommerhalvåret sover vi mye ute i lavvo og under åpen himmel. Da lærer barna litt grunnleggende ferdigheter for å ferdes i marka, samtidig som de lærer mye om å ta vare på eget utstyr, kle seg riktig og å bidra til fellesskapet. Vi sover ute så lenge det er forsvarlig, men har også hytter og overnattingsmuligheter innendørs. Vi tilpasser oss selvsagt brukernes forutsetninger og de har i stor grad medbestemmelsesrett til aktiviteter og turer.